ארכיון: אדמה

השפעה של תדרים על אש מים אדמה וחשמל

ההשפעה של תדרים אש מים אדמה חשמל

איך זה קורה שצלילים משפעים על כל האלמנטים (אש,מים,אדמה וחשמל)  בצורה כל כך מגניבה?